Sinterklaas in Den Haag Zuidwest

Zaterdag 23 november 2019

 

 

 

 

 

 

Organisatie

De organisatie bestaat uit twee delen: de uitvoerende en de faciliterende.

De uitvoering wordt verzorgd door Ruud Römer die deze dag de organisatie in handen heeft en alle vrijwilligers deze dag aanstuurt en zorgt voor de benodigde vergunningen in overleg met de Gemeente. De winkelcentra geven een vooraf vastgestelde bijdrage hiervoor.

St. Ondernemersbelangen Escamp faciliteert in deze om sponsorgelden binnen te halen om alle rekeningen te voldoen. Tevens stelt de stichting een projectplan op voorzien van een begroting. De stichting zorgt ook voor een financieel overzicht van de Sinterklaasoptocht in totaliteit na de optocht en zorgt ook voor het in stand houden van de website die in 2010 gelanceerd is: www.sinterklaasindenhaagzuidwest.nl

De organisatie is niet commercieel opgezet en zal ook geen winst beogen. Een eventueel positief saldo zal doorgeschoven worden naar de volgende Sinterklaasoptocht en in depot gehouden worden door Stichting Ondernemersbelangen Escamp.

Steffen en Henk Grijspaardt zijn namens de Stichting Ondernemersbelangen verantwoordelijk voor de organisatie van de sponsoring en de pr voor deze optocht.

In samenwerking met Frans Leijendekkers van Uitgeverij West Media wordt er veel aandacht via de Posthoorn aan de Sinterklaasoptocht in Den Haag Zuid-West gegeven.